Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Facebook Icon Youtube Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

DIY Hydro Turbine Parts

 • Pelton Rotor

  Pelton Rotor

  $ 149.00 NZD

 • Turgo Rotor

  Turgo Rotor

  $ 149.00 NZD

 • PowerSpout PLT Cube

  PowerSpout PLT Cube

  $ 1,499.00 NZD

 • DIY Coanda Intake Screen

  DIY Coanda Intake Screen

  $ 219.00 NZD

 • DIY Pelton & Jet Kit

  DIY Pelton & Jet Kit

  $ 229.00 NZD

 • DIY Twin Pack Jet Kit

  DIY Twin Pack Jet Kit

  $ 199.00 NZD

 • PowerSpout Jet Pack

  PowerSpout Jet Pack

  $ 39.00 NZD

 • PowerSpout Jet Pack (type 3)

  PowerSpout Jet Pack (type 3)

  $ 39.00 NZD